Privacy Verklaring WEGWIJS

WEGWIJS in ROUW is een initiatief en productie van Studio WEGWIJS – het ontwerp en onderzoeksbureau van mij (Sonja Tien).

In al mijn werk hecht ik grote waarde aan privacy. Mijn uitgangspunt daarbij is dat transacties transparant plaatsvinden. Een op een, via de directe aanschaf van een product of dienst, in plaats van indirect, ten koste van jouw anonimiteit en/of privacy. Vanuit dit principe hebben onze privacy maatregelen ingesteld. 

Cookie Gebruik

WEGWIJSINROUW.NL maakt gebruik van cookies. Maar enkel van de functionele en analytische cookies die helpen de site te optimaliseren. We maken geen gebruik van tracking en tracing cookies ten behoeve van marketing en advertising doelstellingen. Ook delen we jouw gegevens niet met Google ten behoeve van verdere profilering en direct marketing doelstellingen. 

Privacy Maatregelen

Wat betreft de google analytics tracker op WEGWIJSINROUW.NL geldt daarom het volgende:

  • we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • het laatste octet van jouw IP-adres hebben we gemaskeerd
  • ‘gegevens delen’ staat uit
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics-cookies.

Studio WEGWIJS en daarmee ook wegwijsinrouw.nl verwerkt en gebruikt jouw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder tref je de uitgebreide en juridische versie van onze privacyverklaring. Mocht je hierover vragen hebben, kan je contact opnemen via contact@wegwijsinrouw.nl

Artikel 1                      Wie ben ik?

Studio S10 is een eenmanszaak, gevestigd te (9746 PL) Groningen aan de Oude Riet 32. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59997753. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

Ik verwerk je naam en e-mailadres en eventuele andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten aan jou te kunnen leveren. Ik bewaar deze gegevens maximaal een jaar na het einde van jouw aankoop.

Om jouw WEGWIJS abonnement te beheren zal ik jouw naam, e-mail, eventuele aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor mijn financiële administratie verwerk ik jouw naam en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor het toesturen van updates en nieuwsberichten in het geval van nieuw aanbod. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft deze niet langer te willen ontvangen.

Om WEGWIJS.nl mogelijk te maken en te optimaliseren voor gebruiksvriendelijkheid en efffectiviteit gebruik ik google analytics. We hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. En additionele maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Zo hebben we het laatste octet van jouw IP-adres laten gemaskeerd. Staat ‘gegevens delen’ uit. En maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics-cookies.

 

 

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 De gegevens die ik van jou gebruik, zijn de gegevens die ik van jou als klant of websitebezoeker heb verkregen.

 

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Studio S10 om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar contact@wegwijsinrouw.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 Studio S10 zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

 

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar contact@wegwijsinrouw.nl.  Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

from one warrior to another